Как рисовать джейка из времени приключений поэтапно

Qendra e Trajnimeve e Shoqatës së Bankave është themeluar në vitin 2005 dhe ka luajtur rol aktiv në procesin e zhvillimit të sektorit bankar.Roli i trajnimeve në SHBK është që të plotësojë nevojat e sektorit në edukim bankar duke ofruar trajnime për të gjithë ata të cilët dëshirojnë të fitojnë njohuri në fushën e bankave dhe të financave.Sot, duke iu falënderuar anëtarëve për interesimin në trajnimet tona, Qendra për Trajnime bankare mban rregullisht trajnime të thurura sipas nevojave të bankave anëtare dhe nevojave të industrisë financiare në përgjithësi. Qendra e Trajnimeve Bankare sot është pjesë e rëndësishme e infrastrukturës e cila ndihmon zhvillimin e sistemit modern të shërbimeve financiare dhe është bërë burimi kryesor i trajnimit praktik dhe teorik për bankierët në Kosovë.Trajnimi i stafit, përveç se përmirëson приключений performancën, gjithashtu është edhe një ndër motivuesit kryesor të stafit, pasi që iu mundëson individëve të përparojnë dhe të zhvillohen profesionalisht dhe kështu të ngrisin nivelin e tyre profesional. Kurset e trajnimit variojnë nga ato me programe të avancuara ashtu që të përmbushin nevojat specifike të punëtorëve me përvojë në banka, deri tek niveli fillestar i cili ofron njohuri të përgjithshme dhe bazike.Shoqata e Bankave të Kosovës aktualisht bashkëpunon me disa institucione vendore dhe të huaja për sa i përket fushës së trajnimeve. Ndër to veçohen Banka Botërore, Banka Qendrore e Kosovës, Agencioni për Transfer të Teknologjisë Financiare (Agence de Transfert de Technologie Financiere – ATTF) në Luksemburg. Gjithashtu, ShBK është anëtare e akredituar nga Rrjeti Evropian për Trajnime Bankare (European Bank Training Network – EBTN) me seli në Bruksel, për të zbatuar certifikimin e kandidatëve në Programin e Certifikimit EFCB.Trajnimet mbahen nga ekspertë të vendit dhe ndërkombëtarë me përvojë në fushën bankare dhe në universitete, duke inkorporuar kështu përvojën dhe njohuritë e vendit me përvojën dhe praktikat e vendeve të zhvilluara.

Источник: http://bankassoc-kos.com/qendra-per-trajnime-bankare


Закрыть ... [X]

Adventure Time - Время Приключений с Финном и Упражнение для накачивания мышц в домашних условиях

Как рисовать джейка из времени приключений поэтапно ВЫКРОЙКИ Записи в рубрике ВЫКРОЙКИ Дневник любознательной
Как рисовать джейка из времени приключений поэтапно Вкусные чебуреки рецепт, делаем тесто для чебуреков
Как рисовать джейка из времени приключений поэтапно Вышивание крестиком - схемы вышивки для начинающих, картинки
Как рисовать джейка из времени приключений поэтапно Вышивка крестом и другие виды рукоделия на Крестике
Как рисовать джейка из времени приключений поэтапно Вяжем детскую кофту спицами. Пробуем связать
Как рисовать джейка из времени приключений поэтапно Вязание носков, вязаные варежки, перчатки
Как рисовать джейка из времени приключений поэтапно Вязание свитера, пуловера, джемпера для женщин. Схемы, МК с
Вязание спицами и вязание крючком модных моделей с описаниями Вязаные жакеты спицами. Схемы вязания жакетов для женщин Золотошвейная мастерская Убрус Школа Интернет магазин рукоделия Овца Рукодельница, все для Как приготовить домашние беляши: сытная еда для Лучшие упражнения для ягодиц. Базовые и Мастер-класс по плетению из бисера Мозаичный жгут-колье Приметы и символы в вышивке - значение вышивки